Velkommen til grundejerforeningen Venøbugt

Du er her:  Velkommen
top
Page

Velkommen

Grundejerforeningen Venøbugt

Bestyrelsen vil gerne have mail adresser på alle medlemmer. Hvis vi endnu ikke har din så send gerne en mail her

Billeder modtages gerne til brug på hjemmesiden. Send dem på mail til webmaster. Formatet er ligegyldig, alt (næsten) kan bruges. Billederne vil blive lagt under "Billed galleri"

 

Nyheder: 

Maj 2024:

Generalforsamling 2024

Grundejerforeningen Venø Bugt.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, til afholdelse
lørdag den 8. juni 2024 kl. 11:00 i

Handbjerg Beboerhus, Fjordglimt 19, Handbjerg.

Efter generalforsamlingen, er foreningen vært ved en let frokost med en øl/vand.

Af hensyn til forplejning, ønskes tilkendegivelse af deltagelse på mail ama@madsen.mail.dk

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingentet.
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Ad pkt. 6: På valg er Ole og Tove, begge modtager genvalg.

 

 

 

April 2023:

Generalforsamling 2023

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, til afholdelse

lørdag den 10. juni 2023 kl. 10:00 i

Handbjerg Beboerhus, Fjordglimt 19, Handbjerg.

Efter generalforsamlingen, er foreningen vært ved en let frokost med en øl/vand.

Af hensyn til forplejning, ønskes tilkendegivelse af deltagelse på mail ama@madsen.mail.dk

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingentet, samt drøftelse af beskæring af træer i området.
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt

Ad pkt. 6: På valg er Niels, Steen og Andreas, Niels og Steen modtager ikke genvalg.

 Budget for 2023 og regnskab for 2022 findes her

Marts 2023:

Nu er det blevet forår, selv vejret er blevet godt, derfor skal vi have en arbejdsdag, så vi kan få frisket lidt op på området.

Vi har valgt lørdag den 25. marts.

Vi mødes til en kop kaffe og rundstykke ved legepladsen kl. 09:00.

Efter kaffe fordeler vi os i passende hold til nedenstående opgaver.

 

Opgaver til arbejdslørdag.

1. Maling af legehus, hvis den er tør nok.

2. Petanquebanen rengøres for ukrudt og jævnes.

3. Beskære grene m.v. på kærlighedsstien.

4. Samle affald i området.

5. Klippe pilehækken langs stien til stranden.

6. Hvor stien krydser bækken, skal der laves beton reparationer.

7. Ny blomst ved opslagstavlen, plus rensning af fliser.

8. Rense fliser under bordene på legepladsen.

9. Gennemgå og evt. rep. af legeredskaber.

Medbring gerne redskaber, værktøj m.v. og ikke mindst godt humør.

En god måde at mødes på, hvor der er risiko for at møde andre dejlige mennesker.

På bestyrelsens vegne

 

Juli 2022:


MIljøstation

Kære medlemmer af Grundejerforeningen Venø Bugt.

Som informeret om, under den seneste generalforsamling, så skal vi i sommerhusområdet, som alle andre steder, i gang med kildesortering af vores affald.

Egentlig er det vedtaget til gennemførelse, for nogen tid siden, men samfundet har ikke kunnet nå at etablere faciliteter, til håndtering af de forskellige fragmenter tidligere.

Vores affaldsselskab Nomi 4S, forventer kildesorteringen indføres inden nytår, alternativ skal der etableres nogle midlertidige løsninger.

Fremover skal vi sortere affaldet i følgende fragmenter:

 1. Blød og hård plast
 2. Metal
 3. Mælkekartoner og lignende
 4. Glas og flasker
 5. Pap
 6. Papir
 7. Madaffald
 8. Restaffald

Til håndtering af affaldet pkt. 1 til og med 6, skal der etableres en miljøstation, med containere til de forskellige fraktioner.

Håndtering af affaldet pkt. 7 og 8, kan ske på 2 måder, enten ved etablering af containere til de 2 fragmenter ved miljøstationen, eller ved at vi ved hver enkelt husstand, får en affaldscontainer med skillerum, som mange af os kender hjemme fra.

Miljøstationen, som vi skal benytte os af, forventes placeret i området ved den nuværende flaskecontainer.

Om affaldet pkt. 7 og 8 skal håndteres på den ene eller anden måde, er til dels op til os, idet Nomi 4S, vil søge at gå efter den løsning, der er størst stemning for.

Der kan findes både fordele og ulemper ved begge løsninger, men den samlede bestyrelse, er stemt for en løsning, hvor alle affaldstyper afleveres ved miljøstationen.

Bestyrelsens begrundelse for at stemme for denne løsning er bl.a.:

 • affaldscontaineren pynter ikke ved husene
 • kørsel med skraldebilen ophører på stam- og stikvejene
 • den effektive plads i en 2 delt affaldscontainer er mindre
 • risikoen for at der snydes på vægten, er måske større, ved fortsat container ved husene
 • vi kan have godt af en lille gåtur, for aflevering af affald ved miljøstationen, alternativ kører vi alle forbi miljøstationen, når vi kører til og fra sommerhuset
 • helhedsordningen fungerer i mange andre områder, inkl. sommerhus områder, både med og uden udlejning.

Der kan p.t. ikke siges noget om prisen, for den ene eller den anden løsning, men det forventes ikke den store forskel, idet der ganske vist bliver mere rationel at indsamle affaldet, men der vil være udgifter til etablering af miljøstationen, samt vedligeholdelse heraf.

Under alle omstændigheder, skal der udarbejdes informationsmateriale, tilpasset behovet for bl.a. også udlejningshuse.

Bestyrelsen vil gerne have Jeres holdning til den ene eller anden løsning, omkring håndtering af affaldet pkt. 7 og 8, hvorefter vi vil fremsende resultatet, af den fælles holdning til Nomi 4S.

Svar herpå imødeses senest den 7. august 2022.

På bestyrelsens vegne.

 

 Maj 2022:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling d.11 juni kl 11:00
I Handbjerg beboerhus, Fjordglimt 19, Handbjerg

Indkaldelsen kan hentes her

Marts 2022: 

Der er lidt billeder fra arbejdsdage 2022 under "billed Galleri"

Arbejdsdag 2022.
Dato for arbejdsdag 2022 bliver den 2. April Kl 09:00 til 12:00
Vi mødes på legepladsen, hvor der er kaffe og rundstykker.
Af opgaver er der: Beplantning langs stier til standen klippes, vask af skilte, opsamling af affald, legeplads gøres pæn, Måske ny legeredsskab på legepladsen og måske beskærring af kant ved søen.
Vi forventer at være færdig sidste på formiddagen. Hvor der afsluttes med øl og vand.
Medbring gerne redskaber, motorsav, hækklippere, trailer mm. samt godt humør.
Vel mødt, bestyrelsen for Grundejerforeningen Venø Bugt.

 

 

Juni 2021:

GENERALFORSAMLINGEN 2021
I forbindelse med generalforsamlingen den 12. juni 2021, har vi følgende besked: 

Tak for Jeres tilmelding, det er dejligt at I vil deltage i generalforsamlingen.

Med det antal tilmeldte der er nu, ser det ud til vi kan gennemføre generalforsamlingen som planlagt, i Beboerhuset.

Af hensyn til maden, så er der senest tilmelding onsdag en 9. juni.

Ved indgangen skal der forevises Coronapas, og der skal bæres mundbind/viser, med mindre man sidder ned.

Vi glæder os til at se jer. 

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Venø Bugt.

 

Maj 2021:

Generalforsamling 2021:

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den :12-03-2021 kl 11:00 i Handbjerg beborhus.

Se indkaldelse her.

Af hensyn til Covid-19 restriktioner, kan der ske ændringer i tid og sted
Evt. ændringer vil blive oplyst her på siden!

 

Det var en rigtig hyggelig arbejdes dag, med rigtig mange fremmødte

 

Rigtig meget blev klaret på rekort tid, alting går hurtigere nåpr der bare er nok om det :) Se flere billeder under "Billed Galleri"

 

Arbejdsdag

Mød op til en hyggelig arbejdsdag, lørdag den 8. maj 2021 kl. 09:00. 

Vi mødes på legepladsen, hvor der er kaffe og rundstykke. 

Af opgaver, er der følgende: nogle træer der skal fældes/ryddes op i, beplantningen langs stien til stranden skal klippes, vask af skilte, opsamling af affald, gennemgang og små rep. på legepladsen og opsætning af påtænkt nyindkøbt legehus, samt renovering af petanquebanen med ny ramme m.v.

Vi forventer at være færdig sidst på formiddagen, hvor vi afslutter med en øl/sodavand.

Medbring gerne redskaber, motorsav, hækkeklipper, trailer m.v. samt godt humør.

Vel mødt, bestyrelsen for Grundejerforeningen Venø Bugt.

 

August 2020:

Legepladsen

Nogle af vores dejlige medlemmer, har samlet og opsat det nye legetårn på legepladsen.
Mange tak for hjælpen, I er gode.

Juni 2020:

 

Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen d. 27 juni 2020 kl. 10.30,
På Pavillionen Handbjerg Marina,
Bliver gennemført, som planlagt, da restriktionerne,
Omkring antal, er blevet lempet, til 50 personer,
Og vi derfor ikke kommer i plads problemer.
Vi glæder os til at se jer.

Hilsen bestyrelsen Grundejerforeningen,

Venø bugt.

 Arbejdsdag 2020

Er nu godt overstået, tak til de fremmødte for godt arbejde.
Billeder fra dagen ligger under "billed Galleri"

 

Maj 2020:

Generalforsamling 2020

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling til afholdelse
lørdag den 27. juni 2020 kl. 10:30

Pavillonen Handbjerg Marina i Handbjerg.

Se indkaldelsen her

 

! NY indkaldelse til arbejdsdag 2020 !

Mød op til en hyggelig arbejdsdag, lørdag den 13. juni 2020 kl. 09:00.

Vi mødes på legepladsen, hvor der er kaffe og rundstykke.

Af opgaver, er der følgende: nogle træer der skal fældes/ryddes op i, beplantningen langs stien til stranden skal klippes, vask af skilte, opsamling af affald, gennemgang og små rep. på legepladsen, herunder rensning af petanquebanen.

Vi lejer en flismaskine, således vi ikke skal køre grene m.v. væk. Flismaskinen har vi til rådighed hele weekenden.

Vi forventer at være færdig sidst på formiddagen, hvor vi afslutter med en øl/sodavand.

Medbring gerne redskaber, motorsav, hækkeklipper, trailer m.v. samt godt humør.

Vel mødt, bestyrelsen for Grundejerforeningen Venø Bugt.

 

Marts 2020:

Gundet COVI-19 udviklingen i Danmark, er arbejdsdagen den 21.3.2020, aflyst

Bestyrelsen vender tilbage med nye oplysninger, når tilstandene  normaliseres igen

 

Februar 2020:

Arbejdsdag

Mød op til en hyggelig arbejdsdag, lørdag den 21. marts 2020 kl. 09:00.

Vi mødes på legepladsen, hvor der er kaffe og rundstykke.

Af opgaver, er der følgende: nogle træer der skal fældes/ryddes op i, beplantningen langs stien til stranden skal klippes, vask af skilte, opsamling af affald, gennemgang og små rep. på legepladsen, herunder rensning af petanquebanen.

Vi lejer en flismaskine, således vi ikke skal køre grene m.v. væk. Flismaskinen har vi til rådighed hele weekenden.

Vi forventer at være færdig sidst på formiddagen, hvor vi afslutter med en øl/sodavand.

Medbring gerne redskaber, motorsav, hækkeklipper, trailer m.v. samt godt humør.

Vel mødt, bestyrelsen for Grundejerforeningen Venø Bugt.

 

 

November 2019:

21-12-2019:

Kære alle

Vores veje er udfordrede, så pas godt på dem og kør forsigtig og ikke for hurtig.

Vi har den seneste tid fået historisk meget vand, derfor er der flere steder, hvor der er huller og mudret.

For at rette op på skaderne, har vi aftalt med en lokal entreprenør, at når det bliver mere tør, vil han skrabe en del af mudderet af vejene.

Når mudderet er fjernet, bliver der lagt erstatningsmateriale på, hvor det er dybest, vil vi bruge det indkøbte knuste beton, ellers vil vi bruge vejgrus.

Det er både stamvejene og stikvejene, vi får gjort noget ved, specielt en del sving er mudrede, bl.a. pga. skraldebilen er så stor, at den laver skade.

Det er kun pga. den specielle situation, vi lader stikvejene reparere, det er fortsat grundejernes ansvar, at lave den løbende vedligeholdelse.

Med denne information, vil bestyrelsen ønske alle vores medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen for Grundejerforeningen Venø Bugt.

 

3-12-2019 Der er nu ny forsyning af knust beton til vejene!

 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Venø Bugt 

Som I sikkert har bemærket, så har det regnet ekstremt meget de sidste par måneder.

Alt det vand udfordrer vores område, stierne er våde og bløde, vejene er våde og begynder at få nogle huller.

Flere stikveje trænger til opfyldning af huller m.v.

Desværre fik vores entreprenør ikke høvlet stamvejene inden det begyndte at regne, og nu skal det ikke gøres, inden det igen bliver mere stabil tørvejr.

Tilsvarende er beholdningen af knust beton ved den gamle grenplads sluppet op, men vognmanden kan ikke levere knust beton, da det er for blødt. 

Vi må væbne os med tålmodighed og rolig kørsel, for hullerne kommer kun når der køres med frisk fart og I hullerne, prøv at undgå kørsel i hullerne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for
Grundejerforeningen Venø Bugt

 

Juli 2019:

Sommerhusaftale med struer Energipark

Der er lavet aftale med Struer energipark om adgang til Struer svømmehald og Fitness for Sommerhus ejere og deres evt. lejer. ser mere her.

 

Generalforsamlingen 2019
Er nu overstået og alt forløb i god ro og orden. Der var fint fremmøde og mange husstande var repræsenteret. Ejvind Foldager blev valgt til ordstyrer og han styrede derefter slagets gang.
referater og lignede findes under menuen Generalforsamlinger. eller her 

 

Juni 2019:

Generalforsamling 2019

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling til afholdelse:


lørdag den 29. juni 2019 kl. 11:00  
på Pavillonen Handbjerg Marina i Handbjerg.

Regnskabet kan læses her
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en let frokost med én øl/vand, herud over er evt.drikkevarer for egen regning.


Dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingentet.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Ad pkt. 6: På valg er Tina, Finn og Andreas, Finn modtager ikke genvalg, men de to andre gør.

Efter generalforsamlingen, vil en repræsentant fra Bo Trygt, fortælle om, hvad vi kan gøre for at minimere risikoen for indbrud i vores sommerhuse.

 

Februar 2019:

Arbejdsdag

Mød op til hyggelig arbejdsdag lørdag den 30. marts 2019 kl. 09:00.

Vi mødes på legepladsen, hvor der er kaffe og rundstykke.

Af opgaver er der følgende:

nogle træer der skal fældes/ryddes op i, beplantningen langs stien til stranden skal klippes, vask af skilte, opsamling af affald, gennemgang og små rep. på legepladsen, herunder rensning af petanquebanen.

Vi forventer at være færdige sidst på formiddagen, hvor vi afslutter med en øl/sodavand.

Medbring gerne redskaber, motorsav, hækkeklipper, trailer m.v.

Vel mødt,

bestyrelsen for Grundejerforeningen Venø Bugt.

 

Januar 2019:

Jul og nytår er nu godt overstået og vi er godt igang med 2019. Der er i løbet af efteråret blevet solgt nogle sommerhuse i området, samt godt gang i byggeriet af nye sommerhuse.Det er dejligt at se at der sker noget også på det område. Grusvejene er blevet ordnet i løbet af efteråret, og det er nu næsten blevet til "motorveje" HUSK der er 40KM begrænsning i området. Dette både for at sikre alt al færdsel i området sker på en forsvarlig måde, men også for at sikre at vejene kan holde i mange år, til den øgede trafik der er kommet siden Handbjerg marina er blevet etableret.
Hastighedsbegrændsningen er selvfølgelig også for at minimere støvgener for de beborer der er tættest på vejene.
Derfor:
                                              

          TAG HENSYN OG SÆNK FARTEN NÅR DU KØRER I OMRÅDET
Næste event i grundejerforeningen er den fælles arbejdsdag i begyndelsen af foråret. Håber at vi ses den dag :)

 

December 2018: 

GLædedelig jul og godt nytår

 

 

 

August 2018:
Referat fra generalforsamlingen er nu på hjemmesiden, under menuen "Generalforsamlinger" kan også læses her.

 

Juli 2018:
Uge 27

Generalforsamlingen er overstået, det var et tilløbsstykke, ca 45 fremmødte, dejligt at se så mange også nye medlemmer. (vejret var ellers til mange andre gøremål en lige at sidde til generalforsamling, men rart at se at der er så stor opbakning fra medlemmerne) Selve generalforsamlingen tog ca 45min. Der var genvalg på alle poster, og ros til bestyrelsen for veludført arbejde. Referater og beretning kommer her på siden, så snart sekretæren har dem klar.

Maj 2018 :

Information fra bestyrelsen:

Uge 20

Til beboerne på Vigen og Strandlyst i Handbjerg.

Der er 2 emner der udfordrer os lidt i øjeblikket, stamvejene og græsslåningen.

Ang. stamvejene: De mangler at blive rettet af efter der er lagt grus på, men det er stadig for tørt til at det kan lade sig gøre, enterprenøren har lovet at det bliver gjort når vi har fået noget mere regn.

Ang. græsslåningen: Vi er i dialog med entreprenøren om dette, og der er/bliver taget hånd om det, der har desværre været lidt manglende opdatering af det kort, som den nye chaufør har kørt efter.

 

Vi beklager naturligvis de gener det har medført, men skal vi ikke blot glæde os til det bliver og godt og så nyde det gode vejr

Uge 20:

Kære medlemmer

 Som følge af udskiftning i personalet, har der indledningsvis været lidt udfordringer med græsslåningen, bevirkende at der nogle steder ikke er blevet slået græs her i foråret.

Bestyrelsen er i dialog med entreprenøren om situationen og der rettes op på situationen.

 Alle grundejere opfordres til at holde træer og buske beskråret, således græsslåningen kan foregå uden gener og risiko for mand og maskiner, herved er I alle med til at der holdes en høj kvalitet på græsslåningen.

 Ang. afretning af vejene, så forventes dette udført én af de nærmeste dage, dog er det muligt at gruset allerede er for tørt efter det seneste regn, så det må udskydes endnu engang.


Uge 18:
Som flere har bemærket, så er der lagt nyt grus på stamvejene, dette er for at forbedre kvaliteten af vejene, idet der flere steder ikke var mere grus at rette af med.
Idet det er et tykt lag grus der er lagt på, er der nogle steder lidt høje kanter, hvilket jeg allerede har fået 2 henvendelser på.
En del af aftalen med entreprenøren er, at de efter 1 – 2 uger kommer og retter det nye gruslag af, således vi efterfølgende får nogle gode veje at køre på.
At de ikke kan/vil rette af nu, skyldes at gruset skal køres fast og sætte sig.
Vi må væbne os med tålmodighed og glæde os til det bliver godt.
 
En anden sag vi ønsker at informere om, er “Årets anerkendelse”
Tidsfristen for indsendelse af forslag var den 1. maj, men idet vi endnu ikke har fået nogle forslag, så bliver fristen udsat til den 21. maj 2018, for i år.
Vi håber I vil komme med forslag, ellers vil vi overveje om vi skal droppe ordningen igen.
 
 
 

Marts 2018:

  HUSK HUSK: "Årets anerkendelse"
Sidste frist for indsendelse af forslag er den 1-maj  
Læs reglerne her

Arbejdsdag Forår 2018:

Der har været afholdt arbejdsdag i grundejerforeningen den 24-3. Der var mødt en del arbejdsduelige personer op til en hyggelig formiddag. Dagen startede med kaffe og rundstykker, på legepladsen og sluttede, med øl og vand samme sted.
Der blev fjernet affald, langs stier og mellem beplantningen. Vasket skilte og efterset at de var ok. Petanq banen er ordnet og der kommer nyt stenmel på. Legepladsen fik en tur og sandkassen blev opfyldt, med nyt sand. Der kommer nye dæk på gyngerne efterfølgende. Pile buskene langs stien, ned til staranden, blev klippet og grene kørt væk. Alt i alt en rigtig hyggelig formidag.
Stor tak til de fremmødte for indsatsen.

Se flere billeder fra dagen her.

Januar 2018:

Der er som noget nyt på hjemmesiden, nu mulighed for at se hvilke sommerhuse der er til salg i Handbjerg, det er et indgået partnerskab med Boligsiden.dk. Linket findes under "Relevante dokumenter", " Huse til salg" eller klik her

December 2017:

Bestyrelsen har indstiftet,
"Årets anerkendelse"

Vi har i bestyrelsen besluttet at vi hvert år fremadrettet, til vores årlige generalforsamling i juni, vil anerkende en af vores medlemmer som har medvirket til forskønnelse af vores sommerhusområde.

Læs reglerne her

top næste »
top
News

HJERTE STARTER FINDES PÅ HANDBJERG MARINA, klik her for indfo

 

W3Schools

Grundejerforeningen Venøbugt

Grundejerforeningen Venøbugt, er en del af sommerhus området i Handbjerg. Der er idag 126 grundejere som medlemmer. 

Arealet som grundejerforeningen dækker er vejene "Strandlyst" og "Vigen" . Det kan ses på dette kort.

Området er en rigtig oase med masser af fælles grønne områder til fri afbenyttelse. Gode sti-systemer som giver let adgang til stranden og Handbjerg Marina. Stor fodboldbane, legeplads til både store og små børn, samt petanq bane.

Medlemmerne i grundejerforeningen har flere fælles arangementer i løbet af året. En af dem er et forårs arangement, hvor rigtig mange møder op og giver en hånd med at vedligeholde, fælles arealerne i vores område. Det kan være lidt beskæring af træer, vedligehold af legepladsen, petanq bane og lidt oprydning efter vinterens storme. En rigtig hyggelig formiddag som ofte også giver lidt til den lille sult og tørst.

Af andre arrangementer kan nævnes generalforsamlingen, den bliver afholdt i juni mdr. Her er der mulighed for at være med til at præge, hvad der skal ske i foreningen fremover.

 

 

top

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login